TAPU İŞLEMLERİNDE YAŞ VE AKLI ME­LEKELERİ NEDENİYLE

DOKTOR RAPORU İSTENMESİ

Tapu sicil tüzüğünün 14 cü maddesi, istemde bulunanların medeni hakları kullanma ehliyetinin olup olmadığı tapu sicil müdürü ta­rafından araştırılır. İstemde bulunanların medeni hakları kullanma konusunda kuşkuya düşülürse tapu sicil müdürü hükümet tabipliğinden doktor raporu isteyebilir. Böyle bir durumda işlemi yapıp yapmama yetki ve sorumluluğu tapu sicil müdürüne ve­rilmiştir. Yaş konusunda ise, belli yaşta olan insanla­rın medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybedip, kaybetmediği konusunda tapu sicil tüzüğünde her hangi bir hüküm yoktur. Böyle bir durumda tapu sicil müdürünün kanaati önemlidir. 

Sayfayı Kapat