SATIŞ

 

Mülkiyeti nakleden akitler resmî şekilde yapılmadıkça muteber olmazlar. Bu sebeple gayrimenkul mülkiyetini edinmek için tapu sicil memurluğunda resmî senet düzenlenerek yapılması şarttır. Kanunların geçerli kabul ettiği bir sözleşme mevcut ol­madıkça mülkiyet intikal etmez.

Gerekli Belgeler

Vergi kimlik numarası

1-Satılması istenilen taşınmaz mala ait varsa tapu senedi yoksa taşınmazın ada, parsel nu­marasını belirtir belge, hiçbiri yok ise malikin sözlü beyanı

2-Satıcı ve alıcıların fotoğraflı nüfus cüzdan­ları veya pasaportları

3-Talep malikin temsilcisinden geliyor ise temsile ilişkin belge ile temsilcinin fotoğraflı nüfus cüzdanı 1 adet vesikalık fotoğrafı ve temsilciliklerine ait belge (vekâletname) alıcılar arasında da bizzat işleme katılmayan var ise aynı belgeler gereklidir.

4-Satıcının bir alıcının iki adet son altı ay içinde çekilmiş vesikalık fotoğrafları

5-Satış bedelinin bir kısmı için kanunî ipotek tesis edilecek ise satıcının ayrıca bir fotoğrafı  

 

Sayfayı Kapat