El Değiştirmede Vergi Sorumluluğu

1319 sayılı yasanın 30 uncu maddesinin 3239 sayılı kanunun 110 uncu maddesiyle değişen fıkrasınca Devir ve ferağ yapılan bina ve arazinin devir ve ferağının yapıldığı yıl ile geçmiş yıllara ait ödenmemiş emlâk vergilerinin ödenmesinden devreden ve devir alan müteselsilen sorumludur ancak devir alanın eski malike rucu hakkı saklıdır.

 

 

 

Sayfayı Kapat